Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie naszej szkoły!

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

      Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych i jego celebracja jest ważnym rozdziałem szkolnego procesu wychowawczego. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Do najważniejszych uroczystości  z udziałem sztandaru należą: ślubowanie klas pierwszych, uroczystości rocznicowe, ceremoniał przyrzeczenia klas kończących szkołę. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie znajdują się uczniowie godni tego zaszczytu. 

           Sztandar może brać udział także w  uroczystościach rocznicowych organizowane przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych poza terenem szkoły. W bieżącym roku szkolnym sztandar z wizerunkiem patrona naszej szkoły uświetnił m.in. uroczystość poświecenia sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy Długiej, wziął udział w uroczystościach rocznicowych ku czci ofiar pacyfikacji wsi Goliszowiec, Kruszyna, Janiki. Był także świadkiem ślubowania klas pierwszych w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Stalowej Woli, która odbyła się 9 listopada 2009r.
Zapraszamy na fotoreportaż zdjęciowy z tej ostatniej uroczystości.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

R. Puzio