Miniony miesiąc spędziliśmy na rozmowach dotyczących naszego kraju,  oraz o miejscowościach w których mieszkamy. Dzieci podczas zajęć rozwijały zainteresowanie miejscem zamieszkania ( architekturą, ważnymi instytucjami, zabytkami i pięknem krajobrazu). Przedszkolaki utrwalały też wiedzę na temat symboli narodowych. Dzieci wskazywały na mapie Polski charakterystyczne dla naszego kraju miejsca (góry, jeziora, morze), nie zabrakło również zabaw matematycznych, plastycznych, muzycznych oraz ruchowych. Z niecierpliwością wkraczamy  w kolejny miesiąc pełen niespodzianek i nowych wiadomości.

   tekst: B. Giec-Kocielska

Galeria zdjęć