Dzień 28 listopada 2018r. pozostanie długo w pamięci dzieci z Punktu Przedszkolnego w Rzeczycy Długiej i ich rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – Pasowanie na Przedszkolaka. W uroczystości brali udział rodzice, dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem pan Jan Pyrkosz, Przewodniczący Rady Gminy pan Edward Wermiński, Przewodnicząca Komisji Oświaty pani Justyna Szwedo, Inspektor ds. Oświaty pani Joanna Dudzińska, Prezes Fundacji Ludzie Umiejętności Kultura pan Dariusz Bukowski. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i  krótkiej części artystycznej, w której przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności, dając tym samym dowód, jak wiele już potrafią.
Następnie pan dyrektor dokonał uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia  każde z dzieci otrzymało dyplom, książkę oraz medal. Dodatkową niespodzianką dla przedszkolaków było powitanie przez starszych kolegów i koleżanki. ,,Zeróweczka” zaprezentowała program artystyczny pt. ,,Kaczka Dziwaczka”. Na zakończenie przedszkolaki wspólnie ze straszakami zatańczyły ,,Taniec kaczuszek” oraz otrzymały drobne upominki. Przy okazji tej uroczystości, odbyło się oficjalne otwarcie Punktu Przedszkolnego przez władze Gminy oraz przedstawiciela Fundacji Ludzie Umiejętności Kultura.
        tekst: B. Giec - Kocielska
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image