Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie naszej szkoły!

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

 Tygodniowy rozkład zajęć

obwiązuje od 1 lutego 2021 r.

 

KLASA I - sala 22

  poniedziałek     wtorek       środa     czwartek     piątek 
  8.00 - 8.45   ed.wczes.  ed.wczes.  ed.wczes.  j. angielski  ed.wszes.
  8.55 - 9.40  ed.wczes.  religia  ed.wczes.  religia  ed. wczes.
 9.50 - 10.35  ed.wczes.-w-f  ed.wczes.  ed.wczes.-w-f  ed.wczes.  ed.informat 20
10.50 - 11.35  ed.plastyczna  ed. wczes.  ed.wczes.  ed.wczes.  ed.wczes.-w-f
11.45 - 12.30  zaj. roz. zain  j. angielski       ed.wczes.  
12.40 - 13.25          
13.30 - 14.15          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA II  - sala 24

  poniedziałek     wtorek       środa     czwartek     piątek 
  8.00 - 8.45   ed.wczes.  ed.wczes.  ed. wczes.  ed.wczes.  ed.wczes.
  8.55 - 9.40  ed.wczes.  ed.wczes.  ed.wczes.  ed.wczes.  ed.wczes.
 9.50 - 10.35  ed.wczes.-w-f  ed.wczes  ed.wczes.- w-f  ed.informat.20  j. angielski
10.50 - 11.35  ed. plastyczna  j. angielski  ed. wczes  religia  ed.wczes -w-f
11.45 - 12.30    religia             ed.wczes.  zaj.roz.zain  
12.40 - 13.25          
13.30 - 14.15          

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA III - sala 23

  poniedziałek     wtorek       środa     czwartek     piątek 
  8.00 - 8.45   ed. wczes.  ed. wczes.  ed.wczes.  ed. informat.20  religia
  8.55 - 9.40  ed. wczes.  ed. wczes.  ed. wczes -w-f  ed.wczes.  ed. wczes
 9.50 - 10.35  ed. wczes.  religia  ed. wczes.  ed. wczes  ed. wczes -w-f
10.50 - 11.35  ed.wczes -w-f  ed.wczes.        ed. wczes.  ed. wczes  ed. wczes
11.45 - 12.30  zaj.roz. zain    j.angielski  koło inf. 20  j.angielski
12.40 - 13.25          
13.30 - 14.15          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA IV - sala 16

  poniedziałek     wtorek       środa     czwartek     piątek 
  8.00 - 8.45   matematyka  j.angielski  j.polski   religia  matematyka
  8.55 - 9.40  j.polski  j.polski  j.angielski  j. polski  j. angielski
 9.50 - 10.35  historia  religia  informatyka 20  matematyka  j. polski
10.50 - 11.35  technika  matematyka  plastyka  muzyka  godz. z wych
11.45 - 12.30  przyroda  przyroda  w-f  w-f  w-f
12.40 - 13.25 w-f        
13.30 - 14.15          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA V  - sala 35

  poniedziałek     wtorek       środa     czwartek     piątek 
  8.00 - 8.45   historia religia  matematyka  matematyka  j.polski
  8.55 - 9.40  j.polski  matematyka  informatyka 20  j.angielski  geografia
 9.50 - 10.35  technika  j.polski  j.polski  j.polski  j.angielski
10.50 - 11.35  matematyka  plastyka  historia  religia  biologia
11.45 - 12.30  j.angielski  godz z wych.  w-f  w-f  w-f
12.40 - 13.25  w-f koło matemat.    muzyka  
13.30 - 14.15          

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

KLASA VI - sala 15

  poniedziałek     wtorek       środa     czwartek     piątek 
  8.00 - 8.45   j.polski  matematyka  j.polski  j.polski  j.angielski
  8.55 - 9.40  technika  religia  matematyka  matematyka  j.polski
 9.50 - 10.35  matematyka  informatyka 20  j.angielski  j.angielski  historia
10.50- 11.35  biologia  w-f  w-f  plastyka  religia
11.45- 12.30  w-f  j.polski  historia  geografia  godz z wych
12.40- 13.25  k.j. polskiego      w-f  
13.30- 14.15       muzyka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA VII - sala 17

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.00 - 8.45 matematyka matematyka biologia matematyka matematyka
8.55 - 9.40 historia j.angielski j.niemiecki j.polski religia
9.50 - 10.35 j.polski chemia fizyka chemia j.polski
10.50 - 11.35 j.angielski j.polski j.polski hiostoria geografia
11.45 - 12.30 j.niemiecki geografia fizyka muzyka biologia
12.40 - 13.25 godz. z wych. w-f w-f religia j.angielski
13.30 - 14.15 plastyka informatyka 20 k.matemat.    w-f w-f
14.20 - 15.05   wdż      

 

 

KLASA VIII -sala 34

  poniedziałek wtorek środa czwartek piatek
8.00 0 8.45 j.polski j.polski j.niemiecki j.polski j.polski
8.55 - 9.40 matematyka chemia biologia chemia matematyka
9.50 - 10.35 j.angielski matematyka j.polski geografia religia
10.50 - 11.35 historia j.angielski fizyka matematyka j.angielski
11.45 - 12.30 informatyka 20 w-f ed.d.bezp.      religia historia
12.40 - 13.25 j.niemiecki wos fizyka wos w-f
13.30 - 14.15 w-f godz. z wych. w-f k. matemat.  k.j.polskiego
14.20 - 15.05       wdż