Wakacje jeszcze nigdy nie nadeszły tak szybko, jak w tym roku, a to za sprawą szczęśliwego dla uczniów układu świąt nakazanych oraz związanych z tym rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2018/2019 zakończyły się wyjątkowo już w środę,  19 czerwca 2019 roku, tuż przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie zwaną Bożym Ciałem. Tego dnia po dziękczynnej mszy świętej poczet sztandarowy poprowadził uczniowski pochód na ostatni w tym roku apel szkolny.

 Na początku dokonano zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego, w skład którego weszli: chorąży – Michał Rybak, asysta- Justyna Gorczyca i asysta- Sara Saja. Sztandar przekazali: chorąży Michał Stelmach i asystujące mu: Natalia Bednarz i Dominika Ziarno. Ustępującemu pocztowi przekazano dyplomy i nagrody książkowe. Następnie wyróżniono uczniów, którzy dzięki wysokim wynikom nauczania  i co najmniej bardzo dobremu zachowaniu stanowią wzór do naśladowania dla swoich rówieśników. Odebrali oni z rąk pana dyrektora i wychowawców dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. W dalszej części apelu dokonano podsumowania akcji charytatywnej pod hasłem: „Zbiórka nakrętek dla Oliwki”, w której największym zaangażowaniem wykazały się przedszkolaki. Także opiekun SKO nagrodził osoby, które zgromadziły najwięcej oszczędności na swoich uczniowskich kontach.  Na koniec rozstrzygnięto konkurs pt. „Kto to czyta?”, przeprowadzony w ramach słuchowiska dla dzieci w wykonaniu pracowników szkoły. Przed zakończeniem apelu pan dyrektor przypomniał uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku  i życzył wszystkim, tj. uczniom, ich rodzicom i nauczycielom udanych wakacji. Warto je przeżyć aktywnie, bo, jak głosi łacińskie przysłowie, brak zajęcia nie jest odpoczynkiem.

      tekst: R. Puzio

Galeria zdjęć: