Pożegnanie tegorocznych absolwentów w naszej szkole było wyjątkowe z wielu powodów. 18 czerwca 2019 roku na uroczystej akademii spotkały się dwie grupy uczniów – absolwenci gimnazjum i absolwenci szkoły podstawowej, dwa roczniki, które wyznaczały koniec starej  i początek nowej reformy systemu oświaty. Po widowiskowo zatańczonym polonezie prowadzący przedstawiciele obu klas serdecznie powitali przybyłych na uroczystość: księdza proboszcza, pana dyrektora wraz z gronem pedagogicznym oraz rodziców absolwentów i zaprosili na część artystyczną pt. „Czas opuścić pokład”. W programie słowno – muzycznym utrzymanym w konwencji morskiej uczniowie z humorem wspominali lata pobytu w naszej szkole, a następnie dziękowali nauczycielom- kapitanom, którzy wyznaczali kierunki ich kursu po wiedzę.

 

Wyniki klasyfikacji końcowej oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty świadczą o tym, że czynili to bardzo skutecznie. Nasi absolwenci stanową  bowiem mocną konkurencję dla swych rówieśników, którzy wyjątkowo liczną w tym roku grupą starać się będą o miejsca w wybranych przez siebie szkołach średnich. Ci najzdolniejsi i najbardziej pracowici uczniowie zostali nagrodzeni na forum społeczności szkolnej dyplomami uznania i nagrodami książkowymi, zaś ich rodzice listami gratulacyjnymi za wzorowe wychowanie swych dzieci i wspieranie szkoły w jej działalności.  Po części oficjalnej młodzież przeszła do pożegnań już w swobodniejszej formie.  Jak potwierdził DJ, takiego komersu jeszcze nie było. Młodzież maksymalnie wykorzystała czas na tańce i wspólną zabawę. Życzymy absolwentom dalszych wspaniałych przeżyć i doświadczeń w rejsie zwanym nauką, która jest przecież niekończącą się podróżą.

   tekst: R. Puzio

Galeria zdjęć: