Informacja dla rodziców i uczniów

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Długiej informuje, że w związku  z planowanym zakończeniem zajęć edukacyjnych  na dzień 19 czerwca 2019r. (tj. środa), dzień dodatkowo wolny od zajęć edukacyjnych zostaje ustalony na 18 czerwca 2019r. (tj. wtorek).  Oddział przedszkolny w w/w dniu pracuje w normalnym porządku. Świetlica szkolna w dniu 18 czerwca 2019r. jest nieczynna.