W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny nasza placówka przystąpiła do realizacji  międzynarodowego programu Przyjaciele Zippiego. Objęte nim zostały dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy I szkoły podstawowej. Program ten promuje zdrowie psychiczne, rozwija  u dzieci umiejętności społeczne i asertywność oraz sprawia, że są lepiej przygotowane do pokonywania wszelkich trudności. Podczas pierwszych zajęć dzieci poznały  grupę przyjaciół, wśród których jest rodzeństwo bliźniaków. Zippi to patyczak - ulubieniec jednego z chłopców. Dzieci z zerówki zrobiły własne patyczaki, z którymi nie rozstają się podczas zajęć i  zabaw.
Założyły również  terrarium z prawdziwymi patyczakami, które są przez nie uwielbiane i  troskliwie pielęgnowane. Ponadto, podczas wszystkich zajęć towarzyszy im Zippi, klasowa maskotka, którą dzieci same wykonały na pierwszych zajęciach.  
 Realizacja programu obejmuje cykl 24 spotkań pogrupowanych w 6 tematycznych części: uczucia, komunikacja, nawiązywanie i zrywanie więzi, rozwiązywanie konfliktów, przeżywanie zmiany i straty, dajemy sobie radę. Każda z części zawiera opowiadanie zilustrowane zabawnymi obrazkami oraz propozycje zadań do pracy z grupą, takich jak: odgrywanie ról i scenek, rysowanie i zabawy ruchowe. Po każdym spotkaniu  dzieci wypełniają  arkusz posumowania i dołączają do niego swoje prace związane z danym tematem. Mając bogate doświadczenie w tym zakresie, jesteśmy pewni, że udział w  programie przyniesie dzieciom same korzyści i zaowocuje w przyszłości pozytywnymi efektami .

        tekst: T. Zawadzka

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image