Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie naszej szkoły!

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 824) od poniedziałku 17 maja 2021r. do 28 maja 2021r. w klasach IV - VIII wprowadza się system nauczania hybrydowego. Tzw. system hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole w formie stacjonarnej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). Biorąc powyższe wytyczne pod uwagę w naszej szkole w danym dniu uczyć się mogą w formie stacjonarnej jedynie dwa oddziały z klas IV - VIII.

Dyrektor szkoły  ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww. podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.  Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć na wymieniony okres, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w rozporządzeniu.

Harmonogram prowadzenia zajęć w klasach IV – VIII w okresie od 17.05.2021r. do 28.05.2021r. w systemie hybrydowym.

        

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

poniedziałek

17.05.2021r.

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne     w szkole

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne     w szkole

wtorek

18.05.2021r.

nauczanie stacjonarne     w szkole

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne     w szkole

nauczanie zdalne

środa

19.05.2021r.

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne     w szkole

nauczanie stacjonarne     w szkole

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

czwartek

20.05.2021r.

nauczanie stacjonarne     w szkole

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne     w szkole

nauczanie zdalne

piątek

21.05.2021r.

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne     w szkole

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne     w szkole

poniedziałek

24.05.2021r.

nauczanie stacjonarne     w szkole

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne     w szkole

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

wtorek

25.05.2021r.

dzień wolny od zajęć

dzień wolny od zajęć

dzień wolny od zajęć

dzień wolny od zajęć

egzamin ósmoklasisty

środa

26.05.2021r.

dzień wolny od zajęć

dzień wolny od zajęć

dzień wolny od zajęć

dzień wolny od zajęć

egzamin ósmoklasisty

czwartek

27.05.2021r.

dzień wolny od zajęć

dzień wolny od zajęć

dzień wolny od zajęć

dzień wolny od zajęć

egzamin ósmoklasisty

piątek

28.05.2021r.

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne     w szkole

nauczanie zdalne

nauczanie stacjonarne     w szkole

nauczanie zdalne

 

Uwaga! Nauczanie stacjonarne w szkole odbywa się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych.