Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie naszej szkoły!

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

Opłata za dożywianie w miesiącu maju 2021r.
Oddział przedszkolny  „0”
20 dni x 2,00 zł = 40,00 zł

Klasa I
17 x 2,00 zł = 34,00 zł
1 x 2,00 zł = 2,00 zł (opłata za kwiecień)
Nadpłata za marzec 2021r.  – 16,00 zł
Razem do zapłaty: 34,00 + 2,00 – 16,00 = 20,00 zł

Klasa II i III
17 x 2,00 zł = 34,00 zł
2 x 2,00 zł = 4,00 zł (opłata za kwiecień)
Nadpłata za marzec 2021r.  – 16,00 zł
Razem do zapłaty: 34,00 + 4,00 – 16,00 = 22,00 zł

Wpłaty za dożywianie za miesiąc maj należy dokonać do  12 maja  2021r.

Uczniowie klas IV - VIII korzystają  w maju z nadpłaty w wysokości 10 zł za miesiąc październik 2020r.