Jak co roku od ośmiu lat, w ramach akcji Narodowe Czytanie, nasza szkoła przystąpiła  do popularyzacji wybitnych utworów należących do kanonu polskiej literatury. W tym roku był to zbiór zatytułowany Nowele polskie – osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie. W piątek 6 września, w przededniu krajowej akcji, nasi uczniowie z klas IV-VIII przystąpili do całogodzinnych wzorcowych odczytów wybranych fragmentów utworów, których – jak podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda: „wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z uniwersalnymi treściami, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem”.

 Zwięzła forma utworów, mistrzostwo stylui ich sugestywna plastyczność, charakterystyczne głównie dla epoki pozytywizmu, wywołały w umysłach młodych czytelników niezapomniane wrażenia. Z zaproponowanego w tym roku zestawu lektur uczniowie klasy czwartej naszej szkoły wybrali „Katarynkę” Bolesława Prusa; piątoklasiści wygłaszali „Dym” Marii Konopnickiej; szóstoklasiści czytali „Sachema” Henryka Sienkiewicza; klasa siódma pochyliła się nad treścią utworu Stefana Żeromskiego „Rozdzióbią nas kruki, wrony …”, zaś najstarsi - ósmoklasiści - demaskowali „Dobrą panią” Elizy Orzeszkowej. Chociaż wymienione utwory towarzyszyły minionym pokoleniom rodaków borykającym się z zaborcami i walczącym o suwerenność Polski, to nie straciły one nic ze swej aktualności. Nadal uczą pięknego życia, któremu winny przyświecać prawdziwe wartości – szlachetność, solidarność, wrażliwość na ludzką krzywdę, prawda i pamięć o naszej historii!
   tekst: M. Lasota