Do pierwszego, zgodnie z nową podstawą programową, egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w naszej szkole siedemnaścioro uczniów. Szesnaścioro z nich rozwiązywało zadania w arkuszu standardowym, zaś jeden uczeń pracował z arkuszem w wersji dostosowanej z uwagi na zespół Aspergera.
W części humanistycznej statystyczny uczeń naszej szkoły uzyskał wynik 35,6 pkt., co stanowi 71%. Jest to wynik wysoki, w porównaniu z wynikiem krajowym, który wynosi 63%. Porównując wyniki uzyskane przez ósmoklasistów w gminie, powiecie oraz województwie nasza szkoła wypada bardzo korzystnie. Uczniowie uzyskali wyniki wyższe o: 7% niż w województwie, 9% wyższy niż w powiecie, zaś w porównaniu z wynikiem w gminie różnica ta wynosi 8%.

Z zestawień dostępnych na stronie OKE w Krakowie wynika, że tylko nasza szkoła, spośród szkół w gminie, uzyskała tak wysoki wynik, co daje nam 7 stanin (wynik wysoki).
Również w części matematycznej nasi uczniowie uzyskali wynik wyższy od wyniku w gminie, powiecie oraz w kraju. Największą różnicę, aż 16%, zauważamy porównując wynik naszych ósmoklasistów, który wynosi 61% z wynikiem w kraju, tj. 45%.
Porównując wyniki w gminie i powiecie również wypadamy korzystnie, gdyż nasi uczniowie uzyskali rezultat wyższy o 15%. W powiecie stalowowolskim jesteśmy jedną z 10 szkół (na 34 szkoły), które osiągnęły w części matematycznej egzaminu tak wysoką lokatę.
W porównaniu z wynikami szkół z całego kraju wyniki naszych uczniów w tej części egzaminu plasują się na dość wysokiej pozycji, co daje nam 8 miejsce w skali staninowej (wynik bardzo wysoki).
Ostatnia część, z którą zmagali się ósmoklasiści, to egzamin z języka angielskiego. Była to część, która jak się okazuje przysporzyła im nieco trudności, gdyż statystyczny uczeń uzyskał 31 pkt., co w przeliczeniu stanowi 51%. Jest to wynik średni, który sprawił, że nasza szkoła uplasowała się na 5 miejscu w skali staninowej.