RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.01.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Organy szkoły

Organami Szkoły są:

Dyrektor Szkoły
Rada Pedagogiczna
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców


Dyrekcja :

Dyrektor Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej – pan mgr Jacek Bochniak


Grono pedagogiczne :

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Długiej:
· religia – pani mgr Małgorzata Mozgawa
· oddział przedszkolny - pani mgr Urszula Tryka
. edukacja wczesnoszkolna – pani mgr Teresa Zawadzka
· edukacja wczesnoszkolna – pani mgr Elżbieta Szwedo
· edukacja wczesnoszkolna – pani mgr Beata Czajkowska
· edukacja wczesnoszkolna – pani mgr Teresa Stanek
· język polski – pani mgr Renata Puzio
· język angielski – pani mgr Agnieszka Taczańska
· historia – pani mgr Agnieszka Miętus
· matematyka – pani mgr Mariola Pawłowska
· przyroda – pani mgr Agnieszka Podolska – Szoja
· technika – pani mgr Urszula Urbańska
· informatyka – pani mgr Urszula Urbańska
· plastyka – pani mgr Urszula Urbańska
· muzyka – pan mgr Paweł Słowik
· wychowanie fizyczne – pani mgr Jolanta Lubera
· biblioteka – pani mgr Jolanta Lubera
· świetlica – pani mgr Małgorzata Mozgawa
· język niemiecki – pani mgr Beata Lipiarz
· pedagog - pani mgr Barbara Madej

Nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Rzeczycy Długiej:
· religia – ks. dr Tadeusz Mentel
· język polski – pani mgr Małgorzata Lasota
· język angielski – pani mgr Agnieszka Taczańska
· historia – pani mgr Agnieszka Miętus
· wiedza o społeczeństwie – pani mgr Agnieszka Miętus
· matematyka – pani mgr Mariola Pawłowska
· matematyka – pan mgr Jacek Bochniak
· geografia – pani mgr Agnieszka Miętus
· biologia – pani mgr Agnieszka Podolska – Szoja
· chemia – pani mgr Agnieszka Podolska – Szoja
· fizyka – pani mgr Beata Dziurda
· zajęcia techniczne – pani mgr Urszula Urbańska
· informatyka – pani mgr Urszula Urbańska
· plastyka – pani mgr Urszula Urbańska
· muzyka – pan mgr Paweł Słowik
· wychowanie fizyczne – pani mgr Aleksandra Pomykała
· biblioteka – pani mgr Jolanta Lubera
· świetlica – pani mgr Małgorzata Mozgawa
· język niemiecki – pani mgr Beata Lipiarz
· zajęcia artystyczne – pani mgr Urszula Urbańska
· edukacja dla bezp. – pani mgr Urszula Urbańska

Administracja:

Główny księgowy: pani mgr Teresa Saładiak

Pracownicy obsługi:
· pani Irena Bera
· pani Józefa Drozd
· pan Bronisław Szewc
· pani Małgorzata Gorczyca
· pani Anna Gorczyca

Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej:

OPIEKUN – mgr Renata Puzio

Przewodniczący- Artur Ziarno
Zastępca- Angelika Niedopad
Skarbnik – Izabela Gorczyca
Sekretarz - Katarzyna Pacholec

Samorząd uczniowski Gimnazjum:

OPIEKUN- mgr Mariola Pawłowska

Przewodniczący- Sylwia Paleń
Zastępca- Klaudia Niedopad
Skarbnik – Nikolas Wołoszyn
Sekretarz - Agnieszka Stępak


Rada Rodziców - Rok szkolny 2012/13:

Grzegorz Krawiec - klasa „0" - z-ca przewodniczącej
Małgorzata Kuciapa - Klasa I - sekretarz
Aneta Młynarczyk - klasa II
Elżbieta Mańkowska - klasa III
Aneta Sikora - klasa IV
Urszula Golik - klasa V - przewodnicząca
Grażyna Mazur - klasa VI
Danuta Butryn - klasa I gimnazjum
Wioleta Moskal - klasa II gimnazjum
Krystyna Ziarno - klasa III gimnazjumOpublikował: Jacek Bochniak
Publikacja dnia: 30.01.2013
Podpisał: Jacek Bochniak
Dokument z dnia: 30.01.2013
Dokument oglądany razy: 3 893